Bestyrelse

Alle FDF-kredse har som øverste organ en forældrevalgt bestyrelse. Bestyrelsens opgave er primært at medvirke til at skabe rammerne for kredsens arbejde.

Dette gøres gennem et meget tæt samarbejde med kredslederen/-rne, de øvrige ledere i kredsen samt som talerør for forældre.

Bestyrelsen består af:

Lars Ørsnes Christensen, Jørgen Hvejsel Vest, Anders Jensen, Ruben Nielsen og Mads Poulsen.